avtobus_AS840.png

  • Zaporozhye direction of regional importance

Zaporizhzhia:

  • 04:40, 05:20, 05:25, 05:45, 06:30, 06:55, 07:00, 07:20, 07:30, 07:50, 08:15, 08:20, 09:00, 09:10, 09:20,  10:10, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00. 12:10, 12:20, 12:30, 12:50, 13:20, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:50, 14:55, 15:10, 15:30, 15:55, 16:00, 16:20, 16:30, 17:40. 18:30

Melitopol: 08:10, 09:50, 13:20, 13:50

Kamyanka Dniprovska: 12:00

the villages of ...:

Preslav: 6:00, 8:00, 10:20, 12:40, 14:50, 17:10

Naberegne: 9:35, 16:00

Guliapole: 11:00, 16:30

Raynovka: 10:15, 15:35

Enzovka: 10:30, 16:40

Smirnov: 11:25, 17:05

Radolovka: 11:30, 16:30

Petrovka: 12:10

Veseloe: 12:20

Chervone Pole: 10:30, 17:10

Criemen: 10:30, 16:30

Suburban direction from Berdyansk

the villages of ...:

Azov: 05:20, 06:00, 06:20, 07:00, 08:10, 08:45, 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:10, 16:35, 17:35, 19:20, 20:50 

Osipenko: 05:10, 06:00, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 11:10, 11:50, 12:30, 13:20, 14:30, 15:20, 16::00, 16:45, 17:40, 19:40

Shevchenko: 07:30, 12:05, 16:00, 17:50

Petrovka: 05:30, 06:30. 07:30, 17:15, 18:15

Andreevka: 06:20, 09:30, 10:50, 13:00, 15:00, 18:30 

Androvka: 07:45, 09:40, 11:35, 13:45, 15:15, 18:10

Novotroitskoye: 06:55, 09:20, 12:00, 14:30, 16:45

Dmytrivka: 06:45, 08:15, 09:30, 10:10, 19:00

Vyboevo: 06:45, 12:20, 17:10

Soldatske: 11:00, 17:00

  • Donetsk direction of regional significance

Mariupol: 10:20

through Mariupol

Berdyansk - Svyatogorsk: 05:30, 11:25

Berdyansk - Severodonetsk: 07:25, 08:27

Melitopol - Bakhmut: 09:15

Berdyansk - Slavyanogirsk: 11:00, 13:50

Berdyansk - Novotroitskoye: 12:00

Bakhmut - Melitopol: 13:50

Berdyansk - Bakhmut: 15:15

  • Interregional direction:

Berdyansk - Dnieper: 04:50, 05:30, 05:50

Odessa - Kharkiv: 03:05

Odessa - Mariupol: 07:00

Berdyansk - Kharkiv: 08:40, 21:30

Berdyansk - Kyiv: 17:00

Mariupol - Odessa: 21:10

Volnovakha - Odessa: 22:40

  • International direction

Mariupol (Ukraine) - Szczecin (Poland): (daily except Wed.-Sat): 03:30

Mariupol (Ukraine) - Gdynia (Poland): (daily except Wed.-Sat): 03:30

Karagas (Moldova) - Pokrovsk (Ukraine): 03:50

Mariupol (Ukraine) - Minsk (Belarus) (Sun.): 17:05

Mariupol (Ukraine) - Caragas (Moldova): 18:40

 

Bus station phone: +38 (06153) 3 64 23

Address: ave. Western, 4